V prostorách spolkového domu panovalo intenzivní nasazení. Kromě výuky akvarelové techniky vodovkami zde probíhaly diskuze a konzultace nad výtvarnými díly, která někteří kurzisté přinesli z domova.

Všichni po skončení kurzu odcházeli s vědomím, že zvládli jednu z nejnáročnějších výtvarných technik.