Úspěšnými byli především tanečníci a tanečnice ze základních škol z Postupic, Sedlčan, Benešova a také z DDM Benešov. Porota, která sestávala hlavně z bývalých tanečníků, hodnotila hlavně provedení jako je držení těla či pohybové dovednosti, obtížnost tanečních prvků, choreografii, synchronizaci a koneckonců celkový taneční projev.