Jenže poslední zvon z kaple sv. Huberta zrekvírovali nacisté běhen druhé světové války. Od té doby zvon z Konopiště nezazněl. Právě proto si zámek na slavnostní okamžik zvon vypůjčil a ve čtvrtek podvečer se jeho hlas nesl parkem. Hudební nástroj ulili v roce 1918 na oslavu konce I. světové války v Chabařovických železárnách. Nápis na něm – Siegesglocke dokládá, že to je Zvon vítězství. Ocelolitinový předmět zůstával ale uložený v depozitáři biskupství litoměřického. O zapůjčení do Konopiště se postarali zvoníci svatovítští – Campanarii Sancti Viti Pragenses, kteří udržující tradici ručního zvonění na katedrále sv. Víta na Hradě. Na Konopišti samozřejmě zvonili oni.