Mistrovské ovládání originálního hudebního nástroje, jehož stáří se odhaduje na dvacet až čtyřicet tisíc let, uchvátilo zhruba tři desítky posluchačů. Ti kteří se tak měli možnost přiblížit přírodnímu způsobu života původních australských obyvatel Aborigins.
„Jedná se o dutý, kolem dvou metrů dlouhý, kmen eukalyptu, jehož dutina vzniká vyžráním středu kmene termity, tedy jakýmsi samovolným procesem vzešlým z útrob samotné přírody,“ říká o nástroji Ondřej Smeykal s tím, že didgeridoo nepotřebuje žádné mechanické části k ovládání změny tónu. Ten je vyluzován precizním ovládáním rozechvělých rtů a obohacován změnou tvaru ústní dutiny a hrdelními zvuky.
Aby nemusela být hra přerušována přirozenou potřebou nádechu, používá speciální techniky cirkulačního dýchání. To tvoří typický stálé plynoucí nepřerušovaný tón nástroje.

KAREL CHLUMEC