Začátek koncertu obstarali jejich hosté – kapela Fanda Tomášek a přátelé. Potom zaujali místo na pódiu muzikanti, kteří v této formaci jubilantů hrají dodnes. Následovalo velké Jammsesion včetně těch, kteří kapelou v její historii prošli a dodnes své nástroje prohánějí.

Ve velkém počtu se také dostavila taneční skupina Cola Loca z Prahy, ta co před léty vždy řádně rozvířila každý countrybál. A tak se hrálo, zpívalo a hlavně vzpomínalo. "Poděkování patří panu starostovi a zastupitelům obce Čtyřkoly za umožnění tohoto kulturního podniku," uvedl kapelník Farmářů Honza Slabý.