Po přivítaní čestných hostů, mezi které patřili místostarosta města Zdeněk Zahradníček a potomci Jiřího Tywoniaka, a uvedení do tématu bylo předáno slovo historikovi Jaroslavu Pánkovi, který s Jiřím Tywoniakem úzce spolupracoval jako archivář. Ten se pustil do podání podrobného svědectví o člověku, který se nesmazatelně zapsal do společensko-vědného bádání na Podblanicku.

„O Jiřím Tywoniaku je známo, že se snažil zachránit aspoň některé z knih a písemností, které byly z Františkánského kláštera ve Voticích doslova vyhazovány vidlemi,“ uvedl Jaroslav Pánek. Vyzdvihl i jeho další přednosti, znalosti a intuici, kterou měl pro určení hodnoty dokumentu a struktury fondu a která je pro archiváře tak důležitá, protože nelze přečíst každý materiál, který se člověku dostane pod ruky, precizně a zcela. Pak se slova ujal Václav Kovařík, také spolupracovník Jiřího Tywoniaka.

Na stole bylo připraveno malé občerstvení a na výběr káva nebo čaj. Pořadatelé také věnovali zájemcům sborníky a knihu věnovanou jeho životu a dílu. Programem vedli ředitel Muzea Podblanicka Radovan Cáder a Michal Sejk, vedoucí oddělení SOA Benešov. Přednáška byla doprovázena prezentací fotek a děl uložených v benešovském archivu. Návštěvníci po diskusi využili i nabídku prohlídky jeho prostor.