Malíř a pedagog Jan Dvořák je vlašimským občanům dobře znám, neboť na zdejší základní umělecké škole vedl výtvarný obor třicet pět let. Na výstavě, kterou autor představil, je soubor pečlivě vybraných obrazů z posledních let. Malíř vybral tradiční krajinářskou tvorbu z míst citově mu nejbližších, obrazy z cest, městské veduty i klasická zátiší a volné kompozice.

Výstava potrvá v prostorách vlašimského zámku až do 29. října.