Výstavu a předvedení historické i nejnovější záchranářské techniky doplnili policisté a zdravotníci.