Po desetiletí stagnace znovu ožívají zvyky našich babiček a dědů. Například v Sedlci–Prčici bojují místní měšťané v takzvaném derby. Souboj tradičních rivalů Sedlce versus Prčice se pořádá na začátku léta. Letos se uskutečnilo již 8. pokračování. Klání v nejrůznějších disciplínách pokaždé přiláká zástupce všech generací, aby povzbudili právě to své město. Lidé se baví, atmosféra jako na mezistátním utkání.
Také v obci Nadějkov, které sice polohou patří už do sousedního, Jihočeského kraje, ale vzdálenost od Sedlce–Prčice je několik kilometrů, navazují na historické tradice. Letos pořádá obec společně s Divadelním a osvětovým spolkem Fikar už IX. ročník podzimních Fikarských slavností.
„Program jsme koncipovali do dvou měsíců, letos jsme začali dříve než obvykle a připravili devět akcí, dvě z nich se již konaly. V den státního svátku tradičně školní mládež vysazuje stromy,“ říká starosta Nadějkova Zdeněk Černý, jenž je zároveň principálem spolku Fikar.
„Snahou našeho divadelního spolku, který jsme založili před devíti lety, je přiblížit se k činnosti stejnojmenného čtenářko–ochotnického spolku, který působil v Nadějkově v letech 1898 až 1964. Nazván byl na počest místního vlasteneckého faráře, starosty a prvního pošmistra Antonína Čechoslava Fikara, jehož hlavním cílem bylo obohatit společenský a kulturní život v obci a zapojit do něj veškeré obyvatelstvo,“ přiblížil principál osvětový spolek.
„Chceme pokračovat v započatém trendu. Do budoucna si přejeme z této zábavy udělat tradici, na kterou by se sjížděli lidé z celého okolí. Myslím si, že se nám to daří, před týdnem se v našem kostelíčku na chrámový zpěv souboru Ekola ze sousední Sedlce–Prčice sešlo přes sedmdesát lidí,“ dodal Černý.