I přesto, že po celý život působil v Praze, Českých Budějovicích a Domažlicích, i v jeho rodné obci by na něj měli být náležitě pyšní. Nejenže je třeba autorem fresek v královehradecké knihovně, ale také je známý svými obrazy ze života venkovského lidu. Široká veřejnost si Josefa Doubu může pamatovat díky ilustracím, kterými oživil vydání známé české knihy Babička v roce 1898.