V soutěži o prvenství bojovalo šest plavidel. První cenu si odnesl tým Pramen zdraví z Posázaví. Jeho kapitán naplnil vítězný pohár, v duchu pohádky Ať žijí duchové, francovkou Alpou. Narychlo ustanovená komise po ochutnání potvrdila, že se skutečně jedná o pověstný Francův nápoj.

Sportovní část ukončilo populární házení plyšáků, kdy si každé dítě mohlo nějakého chytit.

Akci pořádal provozovatel stánku Ferdinand Jaroslav Vlčoušek spolu s kamarády a za podpory obce Vlkovec.