Občanské sdružení Přátelé Chvojna. Tak se jmenuje nový subjekt na mapě dobrovolných organizací na Benešovsku. Založili ho lidé, kterým není lhostejný osud pozoruhodného místa, ležícího na dohled od Benešova.
„Rád bych mezi námi přivítal další nové členy,“ uvedl Václav Potůček, který se o záchranu kostela sv. Filipa a Jakuba, stojícího na vrcholku Chvojna, stará už více než deset let.
Místo mu učarovalo nejen proto, že se tam nachází již zmiňovaný kostel, ale také proto, že historie místa sahá až do doby stavění hradišť kelty asi 300 let po Kristu.
„Chvojen je také bývalé velké poutní místo. K tomu, ostatně, prostor kolem kostela vybízí,“ poznamenal Potůček a připomněl, že bez zásahu z vnějšku, tedy lidí, kteří nepatří k organizaci vlastnící objekt, by se obnova historické stavby neobešla. „Je zapotřebí něco udělat, aby tento kostel, druhý nejstarší na Benešovsku, zaujal místo na poli církevním a kulturním, jaké si opravdu zaslouží,“ tvrdí Potůček.
Účelem obnovy kostela a s ním související založení občanského sdružení Přátelé Chvojna, je tuto památku zachovat pro příští generace. Proto sdružení přivítá jakoukoli pomoc.
„Scházet se budeme jednou, nejvýše dvakrát do roka,“ tvrdí Potůček. „Žádné velké schůzování nepotřebujeme, to už tady bylo. Sejdeme se raději při jednotlivých akcích přímo na Chvojně. To je to nejpříhodnější místo, které nám našli Keltové na velmi kladné a pozitivní zóně. Kdo je citlivý a vnímavý na okolí, ten to pozná sám na sobě a bez přesvědčování,“ slíbil Václav Potůček a dodal, že členové se při schůzkách dozvědí, jak sdružení hospodaří, jaké má plány při dalším postupu obnovy Chvojna a budou zodpovězeny veškeré dotazy, čímž budou mít všichni členové vše na očích a pod vzájemnou kontrolou.
Na Chvojně se kvůli obnově kostela koná každoročně řada koncertů. Výtěžek z jejich dobrovolného vstupného slouží právě pro tyto účely. Organizátor kulturních akcí a hnací motor obnovy Václav Potůček z Benešova, hejtman Zemské stavovské rodové unie také nabízí exkurzi kostela i jeho věže se zajímavým výkladem. Před tím je ale nutné se na návštěvě pozoruhodného místa domluvit na mobilu 604 980 442 či emailu chvojen@centrum.cz.