Slavnost narození Páně 24. prosince
Třeběšice, kostel Všech svatých – 16 hodin
Divišov, kostel sv. Bartoloměje – 23 hodin
Hod Boží vánoční 25. prosince
Divišov, kostel sv. Bartoloměje – 9 hodin
Psáře, kostel Nejsvětější Trojice – 11 hodin
Svatého Štěpána 26. prosince
Divišov, kostel sv. Bartoloměje – 9 hodin
Otryby, kostel sv. Havla – 11 hodin
Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27. prosince
Třeběšice, kostel Všech svatých – 7.30
Divišov, kostel sv. Bartoloměje – 9 hodin
Svatého Silvestra 31. prosince
Divišov, kostel sv. Bartoloměje – 17 hodin
Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1. ledna 2010
Divišov, kostel sv. Bartoloměje – 9 hodin
Zdebuzeves, kostel sv. Anny 11 hodin