„Ocenění Blanický rytíř může získat fyzická osoba, která se významně zasloužila o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka, a to za mimořádný čin v uplynulém roce nebo za celoživotní dílo," informoval zástupce administrátora ankety ČSOP Vlašim Jiří Pavelka a dodal, že ve výjimečných případech je možné udělit ocenění také In memoriam.

Vlašimští ochranáři ale nerozhodují o tom, kdo z navržených kandidátů nakonec titul Blanického rytíře získá. Z nominací vybírají neziskové organizace a sdružení Podblanicka, Voticka a Benešovska. Nominace musí obsahovat titul, jméno a příjmení kandidáta, datum jeho narození, odůvodnění nominace a jeho kontaktní adresu či telefon. Nominaci je třeba podat písemně s podpisem a kontaktem na navrhující osobu nebo organizaci.

„Smyslem udělování tohoto ocenění je upozornit veřejnost na lidi, kteří se významným způsobem zasloužili o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví regionu," doplnil Jiří Pavelka.

Noví blaničtí rytíři budou pasováni opět na Velký pátek, který letos připadá na 29. březen. Slavnostní ceremonie začne ve 13 hodin v obřadním sále vlašimského zámku. Také letošní rytíři získají originální, pískovcovou hlavu rytíře od akademického sochaře Daniela Talavery.
KAREL CHLUMEC