Beseda je určena především dlouhodobým příznivcům projektu konzervace zříceniny hradu Zlenice – Hláska.
Setkání zajímavých lidí s hlubokými znalostmi historie se koná 2. března od 18 hodin a tradičně se uskuteční v kongresovém centru hotelu S.E.N. v Senohrabech.
„Hlavními body programu budou přednáškové bloky Tomáše Durdíka, pracovníka Archeologického ústavu Akademie věd České republiky a předního odborníka na hradní architekturu v Čechách a Petra Chotěbora, současného stavitele katedrály sv. Víta, pracovníka Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky,“ řekl předseda Sdružení pro ochranu kulturního dědictví hradu Zlenice Tomáš Brabec.
Příspěvky obou hostů besedy budou bohatě doplněné obrazovou dokumentací. Hosty podvečera odborníci podrobně seznámí s výsledky dlouholetého bádání na téma hradní architektury v oblasti středního Posázaví a novými poznatky o práci středověkých kamenických hutí.
„Během přestávky se uskuteční autogramiáda a prodej odborné i populárně-naučné literatury.⋌ (zkl, tob)