Asi největší zásah do technického stavu objektu způsobil růst stromů nevhodně zasazených příliš blízko základům stavby. Kvůli kořenovému systému se základové bloky i přilehlý vydlážděný prostor naklonily a to estetice ani stabilitě objektu nepřispělo.

„Základy památníku jsou betonové a ty budeme nyní bourat," uvedl místostarosta Benešova Roman Tichovský 
a připomněl také, že beton nahradí odolnější žulové bloky 
s rozměry metr krát metr krát padesát centimetrů. Generální opravou ale neprojdou jen základy pomníku.

Rekonstrukce se dočkají 
i horní části objektu zhotoveného z pískovcových kvádrů 
z Hořic. I na nich se negativně projevily výš popsané vlivy.
„Pískovcové bloky jsou popraskané, musí se vyčistit a opravit," sdělil místostarosta Roman Tichovský.

Rekonstrukce se uskuteční letos a přijde na 1,8 milionu korun. Město Benešov ale z pokladny vydá jen částku 400 tisíc. Zbytek pokryjí dotace.

Opravený pomník by měl být odolný nejen povětrnosti, ale také zlodějům. Právě nenechavci ukradli na podzim 2011 jednu z plastik od akademického sochaře Aloise Bučánka.

Druhé umělecké dílo vyhotovil akademický sochař Břetislav Benda a město ji v době zjištění krádeže pro jistotu ukrylo do depozitáře. Benešov pak na své náklady nechal vyrobit plastiku novou, podobnou. Podklady originálu totiž nebylo možné dohledat.