„Týnec je taková moje srdeční záležitost. Přes kopec, v Bukovanech, jsem doma, takže hraji nejenom v Týnci na hradě, ale i ve Společenském centru, kde se odbývají premiéry, ale také v mateřské i základní škole. Na hradě se hraje moc pěkně. Diváci jsou blizoučko, a proto lze s nimi dobře navázat komunikaci. Děti i rodiče jsou letně naladěni a atmosféra tomu přesně odpovídá. Je letní, uvolněná,“ uvedla zakladatelka divadla a herečka Barbora Novotná.

Obyvatelé Týnce tak již mohli vidět všechna představení Bářina toulavého divadla. Konkrétně Jak zlatník ke štěstí přišel, Pasáček vepřů a Strašidýlko Bačkůrka. O statečné Margitce je čeká v sobotu, pohádku O Nebojsovi uvede divadlo na podzim v rámci ochotnického festivalu.

Autorskou pohádku O statečné Margitce představí Bářino toulavé divadlo v Týnci nad Sázavou.O statečné Margitce je autorskou pohádkou. „Sice se tváří jako stará lidová pohádka, ale je čistě autorská. Není však jen mým výmyslem. Více než z poloviny se na ní podílela kamarádka Anička Svobodová z Bukovan, která je dlouholetou režisérkou týneckého ochotnického spolku Netopýr, malířkou a vůbec místně známou osobností,“ vysvětlila Barbora Novotná s tím, že loutky opět vyřezával Josef Hanusch z Českých Budějovic.

Pohádka je určena hlavně pro předškolní děti a děti na prvním stupni ZŠ, ale hodí se i na akce, které navštěvují celé rodiny. „Ohlasy zatím vnímám pozitivně. V Margitce je pár míst, kdy to v sále absolutně ztichne a děti spolu s hlavní hrdinkou prožívají momentální nebezpečnou situaci. Takhle vzájemná komunikace mezi mnou a diváky, to je pak pro mě nádherná odměna za všechno to vymýšlení, řezání, malování loutek, šití kostýmků, kašírování, škrtání, přepisování a zkoušení,“ vyznala se herečka.

A co bylo při přípravě představení nejsložitější? „Nejsložitější, ale vůbec ne neradostnou prací je vždy vymýšlení látky a tématu, tedy provedení alespoň minimální dramaturgie. A to trvá dlouho, rok, dva, někdy i více. Myslím si prostě, že teprve zodpovězení otázky, o čem to bude a proč, je tím správným odrazovým můstkem, od kterého se začíná odvíjet samotný příběh a na něj navazují další kroky, jako je tvorba loutek, scény, zkoušení a další úpravy,“ uzavřela Barbora Novotná.