„Připravili jsme pro tento den speciální přednášku Meteory a jejich pozorování – meteority a jejich hledání Lukáše Shrbeného, nadšeného hledače meteoritů z Astronomického ústavu Akademie věd ČR. Účastníci přednášky si zároveň mohli i osahat skutečný meteorit," informoval předseda Vlašimské astronomické společností Jiří Štětina s tím, že ti, kteří přišli dříve se mohli zúčastnit pozorování sluneční aktivity dalekohledem v hladině H-alfa.

Vědec u ondřejovské hvězdárny seznámil posluchače se základním názvoslovím v oblasti fyziky meteorů. Ukázal zdroje meziplanetárních částic dopadajících na Zemi a vysvětlil vznik a vývoj meteorických rojů. Představil i charakteristiky meziplanetární hmoty, které dokáží vědci určit z fotografického pozorování bez nutnosti nálezu meteoritu.

Popsal také dělení a vzhled meteoritů a představí možnosti jejich hledání a jejich význam pro vědecký výzkum.

„Spolu s kolegy se podílel Lukáš Shrbený na nálezu meteoritů Benešov a Žďár nad Sázavou a na popisu pádu meteoritů Čeljabinsk. Provozuje vlastní digitální kameru, která zachytává spektra jasných meteorů a poskytuje tak doplňkové informace o jejich chemickém složení," doplnil šéf vlašimských astronomů s tím, že program pokračoval pozorováním noční oblohy dalekohledy i pouhým okem s výkladem.


Vlašimská hvězdárna kromě dne jejího výročí rovněž zahajuje návštěvnickou sezónu pro pozorování noční oblohy. To probíhá ve spolupráci s Vlašimskou astronomickou společností od května do září každý pátek večer.

KAREL CHLUMEC