„Cílem projektu je hlavně vytvoření a upevnění pozitivního vztahu dětí ke sportu a pohybové aktivitě. Rozvoj základních pohybových schopností a dovedností je poté nezbytným předpokladem pro úspěšné provozování většiny sportů,“ vysvětluje Michal Holánek jeden z otců projektu, ve kterém je již 52 dětí, a přidává: „Děti si také najdou nové kamarády a kamarádky, naučí se chovat a spolupracovat ve sportovním kolektivu.“

Děti jsou vedeny k všestrannému rozvoji pohybových schopností a dovedností, které jsou nezbytným základem k provozování většiny sportů. Během tréninku cvičí na několika stanovištích, která jsou zaměřena především na gymnastiku, atletiku, míčové dovednosti a rozvoj koordinace. Tréninky jsou rovněž plné her a zábavných cvičení, které přispívají k pestrosti tréninku a jsou přirozenou formou tréninku dětí.

Kromě všestranného rozvoje pohybových schopností a dovedností si mohou děti rovněž vyzkoušet široký okruh sportů, například basketbal, florbal, fotbal, bruslení, plavání, atletiku či tenis.

Hokejový brankář Rytířů Vlašim Michal Holánek je jedním z tvůrců projektu ŠAMPION, který učí děti od tří do sedmi let pohybovým aktivitám.

Kdy jste s kolegou s projektem začali a jaký jste měli důvod?
Začali jsme v říjnu 2017. Již delší čas se věnujeme sportovní přípravě dětí, a musím bohužel říci, že u některých jsme pozorovali značné pohybové nedostatky. Proto jsme se rozhodli, že rozjedeme projekt již s těmi nejmenšími, aby získali základy, všestrannost, a byli tak lépe připraveni pro další působení ve sportu. Chceme také přivést děti ke sportu, a alespoň částečně se podílet na tom, aby si ve sportu našli zábavnou formu trávení volného času.

Nebojí se vám rodiče svěřit tak malé děti?
Zpočátku určité obavy panovaly, přeci jen to pro většinu dětí byla první zkušenost s organizovaným tréninkem a cizími trenéry. Myslím ale, že dnes jsme si získali dostatečnou důvěru.

Sledují rodiče vaše cvičení?
První tréninky rodiče sledovali, především proto, že si nebyli jisti, zda dítě zvládne trénink bez jejich přítomnosti. Osobně ale preferujeme lekce bez přítomnosti rodičů, jelikož jejich účast může děti rozptylovat. Na druhou stranu, pokud se rodič chce na trénink podívat, tak samozřejmě může. Většina ale nechává děti s námi samotné.

Jakou kapacitu dětí maximálně pojmete?
Celkový počet dětí je neomezený. Čím více dětí, tím více lekcí otevřeme. Personálně i organizačně jsme připraveni. Na jednu lekci přijímáme 16 – 20 dětí.

Kolik máte trenérů a po kolika dětech má jeden trenér?
Já a Michal Kolanda jsme hlavními trenéry a společně sestavujeme všechny tréninkové jednotky. Trenérský tým se neustále rozšiřuje, přičemž teď spolupracujeme s osmi dalšími trenéry. Na všeobecných lekcích je čtyři až pět trenérů, řídíme se pravidlem čtyři dětí na jednoho kouče. Někdy je dokonce jeden trenér bez konkrétního stanoviště a pomáhá dětem dle potřeby.

Jak dlouho trvá trénink a kolik jich mají děti v týdnu?
Trénink trvá 60 minut a děti mají jeden v týdnu. Některé se ještě účastní tréninků námi nabízených sportů. A tak mají dva.

Kde ve Vlašimi a v Benešově trénujete?
Aktuálně využíváme tělocvičny škol. V Benešově Gymnázia, ve Vlašimi Základní školy Vorlina. Vybrané sporty poté samozřejmě probíhají v souvisejících sportovních zařízeních (plavecký bazén, zimní stadion, atd). V letním období budeme určitě chodit i ven.

Popište, jak trénink vypadá?
Každý začíná samozřejmě rozcvičkou. Po ní děti rozdělíme do skupin, které postupně projdou všemi připravenými stanovišti. Většinou se jedná o gymnastiku, atletiku, ovládání míče a koordinaci. Vše je prokládáno různými hrami, protože herní princip je pro trénink dětí naprosto klíčový. V úplném závěru lekce se věnujeme kompenzačním či rytmickým cvičením.

Co vám trénink a práce s dětmi přináší?
Zcela určitě seberealizaci. Celý život se pohybuji ve sportu, a tato práce je toho odrazem. Samozřejmě tréninky nenabízíme zadarmo, nicméně vidět děti sportovat s úsměvem je pocitem k nezaplacení.

Kde Vás můžou rodiče kontaktovat?
V případě, že máte doma malého ŠAMPIONA, neváhejte a přijďte. Kontaktní údaje: Michal Holánek, mail: msports@seznam.cz, mobil: 733 359 565. Na tréninky se můžete podívat na: https://sampion.msports.cz/trenersky-tym.