At the police station (Na policii)

Je třeba počítat s tím, že se i na dovolené v zahraničí můžete dostat do krizové situace. V tom případě budete potřebovat pomoc policistů. Jak se s nimi domluvit?
I have lost my passport and all my personal documents. (Ztratil jsem pas a veškeré osobní doklady). A jak vysvětlit, že jste byli okradeni a přišli kvůli tomu třeba o pas? Naučte se jednoduché, ale praktické věty.

Další užitečné fráze:

I have lost my mobile phone.
Ztratil jsem mobil.

I have been robbed. My handbag was stolen. It had all my money and my personal documents (including my credit card, my driving licence, my passport and my ID card)
Byla jsem okraden . Vzali mi kabelku s penězi i všemi osobními věcmi ( s kreditní kartou, řidičským průkazem, pasem a občanským průkazem)

Our car has been stolen.
Ukradli nám auto.

Our bicycle has been stolen from the ground floor balcony.
Ztratilo se nám z balkonu v přízemí kolo.

Užitečná slovíčka:

a police station – policejní stanice
to lose – ztratit
personal documents – osobní doklady
to be robbed – být okraden
to steal – ukrást (něco)
a handbag – kabelka
an ID card – občanský průkaz
a balcony – balkon
the ground floor – přízemí (v britské angličtině)

Partnerem seriálu jsou Univerzita Jana Amose Komenského Praha a škola Jazykové kurzy TANDEM.CZ, která připravuje metodickou a jazykovou část projektu.

Všechny již vydané díly najdete na www.denik.cz/jazyky