SMART je zkratkou pro to, jaké by vaše cíle měly být: konkrétní/specific, měřitelné/measurable, dosažitelné/achievable, pro vás vhodné/relevant a časově ohraničené/time-bound. V tomto týdnu vám postupně vysvětlíme, co si pod tím vším vlastně představit.