Scénář cvičení určil výjev jako z apokalypsy: během demolice spadl strop do míst, kde pracovali lidé. Přesněji: zřítily se vodorovné nosné konstrukce objektu, v němž se právě nacházelo 33 dělníků. Někteří utekli, další zůstali na místě s různě závažnými zraněními – dva lidé dokonce zemřeli – a tři osoby zůstaly zavalené pod sutinami.

Síly, které se na místo taktického cvičení sjely, byly početné, připomněl velitel hasičské stanice v Říčanech Roman Hejzlar. „Kromě profesionálních hasičů ze stanic Český Brod a Říčany se zúčastnily i jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Kostelec nad Černými lesy, Mnichovice, Mukařov, Říčany a Tehovec, dále šest posádek Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje a čtyři hlídky Policie ČR z kolínského územního odboru. Současně bylo zapojeno pět kynologů Městské policie hl. m. Prahy se psy, kteří jsou držiteli kynologických atestů ve specializaci S - sutinové vyhledávání osob,“ vypočetl Hejzlar přehled účastníků. S tím, že hlavním cílem bylo procvičit vzájemnou spolupráci příslušníků a členů zasahujících složek integrovaného záchranného systému v různých etapách zásahu.

„V první fázi bylo místo mimořádné události rozděleno na bojové úseky s důrazem na prohledání prostor budovy umožňující bezpečný vstup pro zasahující složky – s cílem zraněné osoby vyhledat, roztřídit dle typu zranění a transportovat mimo objekt,“ připomněl Hejzlar, že při podobném zásahu je velmi důležité dbát i na vlastní bezpečnost. Hasiči vynášeli figuranty z řad budoucích policistů představující zraněné, jichž se následně ujímali zdravotničtí záchranáři. Cvičení totiž pokračovalo i nácvikem ošetření a následného odsunu do nemocnic. Zapojovali se i policisté, jejichž úkolem bylo nejen spolupracovat při vyhledávání a odsunu zraněných, ale také zajistit soustředění osob na bezpečném místě před budovou s cílem zjistit přesný počet i jejich totožnost.

„Přibližně po dvaceti minutách od zahájení záchranných prací byl velitelem zásahu ustanoven štáb, do kterého byl jako náčelník povolán sloužící řídící důstojník územního odboru Kolín, do funkce člena štábu za oblast nasazení byl určen vedoucí družstva ze stanice Český Brod. Dalšími členy štábu byli vedoucí složky Policie ČR a vedoucí lékař zdravotnické záchranné služby. Na místě byl nasazen i velitelsko-spojový automobil ze stanice Kladno, jehož posádka spolupracovala s velitelem zásahu a zajišťovala činnost mobilního operačního střediska,“ upozornil velitel Hejzlar, co vše je při podobné události třeba zařídit.

Přivolána byla také starostka Kostelce, jíž členové štábu předali informace o situaci a jejím řešení. Mezitím následovala další fáze akce s nasazením kynologického týmu. Ten objevil zasypaného člověka se zraněním v prvním patře – a další dva přeživší dělníky v podzemním podlaží.

Plně profesionální přístup všech zúčastněných složek. Těmito slovy vyhodnotil taktické cvičení ředitel kolínského územního odboru profesionálních hasičů Dalibor Zeman. Přínosem pro budoucí službu bylo cvičení i pro frekventanty Školního policejního střediska Sadská, kteří si názorně, doslova na vlastní kůži, vyzkoušeli, jaké je to stát se přímým účastníkem mimořádné události. Takovýto zážitek může znamenat víc, než sebedetailnější poučování.