V nadcházejících dnech nebo týdnech obdrží od představitelů okresního sdružení poděkování. „Předáme jim je při valných hromadách. Všem sborům, které figurují v seznamu zásahů  hlášených profesionálnímu Hasičskému záchrannému sboru  nebo kanceláři dobrovolného sdružení," uvedl Josef Páv, starosta Okresního sdružení hasičů Benešov.

„Středočeský  hejtman také ocení tři jednotlivce. I když jejich výběr nebyl jednoduchý, protože se při zásazích jedná zpravidla o týmovou práci,"  upřesnil starosta hasičů.

Navíc sbory, jejichž výjezdové  jednotky požární ochrany obcí zasahovaly při povodních, už v těchto dnech obdržely ze státního rozpočtu 99 tisíc (JPO 3) nebo 66 tisíc korun   ( JPO 5 ) na obnovu, opravy a dovybavení technických prostředků.

„Týká se to sborů, které alespoň jedenkrát vyjížděly k zásahům a řádně vyplnily dílčí zprávu o zásahu," upozornil Josef Páv, starosta Okresního sdružení hasičů Benešov. Nerozhodovala přitom skutečnost o jaký typ zásahu (čerpání, pytlování písku, technická pomoc, evakuace) se jednalo a kolik členů se zúčastnilo.