„Školení se zúčastnili nejen všichni starostové, ale i velitelé dobrovolných jednotek, které jsou zařazeny do plošného pokrytí v rámci tohoto území. Pouze jeden z velitelů se ze školení z vážných důvodů omluvil,“ připomněl Radek Svoboda z Hasičského záchranného sboru (HZS) v Benešově.

Nechyběli ani zástupci ostatních základních složek integrovaného záchranného systému a Krajského úřadu Středočeského kraje.

Důležitým bodem jednání byla také diskuse o pořádání velkých akcí, a to zejména technoparty. Nechybělo ani seznámeni se s loňským velkým taktickým cvičením složek Integrovaného záchranného systému, orgánů krizového řízení a krajského úřadu Blackout 2019 i s jeho výsledky.

Poděkování všem představitelům obcí a jednotek SDH za dosavadní příkladnou spolupráci přednesl při setkání Tomáš Horvát, ředitel územního odboru Benešov HZS Středočeského kraje.