Stojíme společně ze starostou SDH Neveklov Zdeňkem Lajšnerem před internátem zdejší obchodní akademie a čekáme až nás paní vychovatelka vpustí do tepla. Nejsme zde náhodou, protože se tady za pár chvil uskuteční hasičské cvičení.

Po pár minutách rozhovoru s vedoucí vychovatelkou Kupšovou a po telefonickém spojení s velitelem jednotky hasičů Milošem Vrňákem vcházíme do patra a voláním hoří vyhlašujeme poplach. To už nad Neveklovem zní hasičská svolávací siréna a rozebíhá se kolotoč událostí, které těžko vzít zpět.

Takový začátek mělo taktické cvičení hasičů z Neveklova. Jednoduchý námět typu lehce zakouřený objekt domu mládež, který se nachází v patrové budově s únikovým venkovním schodištěm a je přilehlý areálu školy.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE

Po opravdu rychlé a vzorné evakuaci, která probíhala za asistence vychovatelek, jsou žáci soustředěni na místo u školní jídelny. Zde jsou přepočítáni a je zjištěno, že jich pět chybí. To už na místo událostí přijíždí za zvuku houkaček první dvě vozidla výjezdu. Zjištěné skutečnosti jsou okamžitě předány veliteli zásahu a ten rozhoduje o dalších úkonech jednotky.

Nasazeny jsou dva útočné proudy C, a to jeden do patra a druhý k hlavnímu vchodu, dále je vytvořena záloha u lafet vozidel a je provedeno nezbytné osvětlení objektu halogeny. Přijíždí další vozidlo se záložním matriálem. Jsou vytvořeny dvě pátrací skupiny hasičů a třetí, která bude venku zajišťovat zabezpečení místa a ošetření raněných. První z pátracích skupin má za úkol prohledat patro a druhá přízemí.

Ve velmi členité objektu je pohyb ztížen tím, že je všude skoro tma a zásah probíhá za použití dýchací techniky. Systematicky jsou prohledávány jednotlivé pokoje a ostatní místnosti. A již jsou nalezeni první figuranti. Každá osoba je nahlášena vysílačkou a je vedena k nejbližšímu východu, kde si ji přebírá družstvo, které zůstalo venku. Po úspěšném nalezení a vyvedení všech raněných je zásah ukončen. Nezbývá, než si prohlédnou prostory také za světla a dozvědět se informace od paní vychovatelky, jaký je evakuační plán.

Takové bylo naše cvičení. Jen pro zajímavost v objektu se nacházelo 30 žáků a 3 vychovatelky. Zasahovalo 11 hasičů a 2 se podíleli na asistenci při vyhlášení poplachu.

Použitá technika: CAS 25 Škoda 706 rthp, CAS 32 Tatra 148, DA Avia A 30. Nezbývá než poděkovat ředitelce Obchodní akademie Neveklov Mgr. Soně Vaisové dále pak vedoucí vychovatelce domu mládeže Dagmar Kupšové, ale také všem ostatním zúčastněným.

Zvláštní poděkování patří žákům, že zvládli tuto akci bez sebemenších problémů. Je vidět, že jsou dobře proškoleni a že by obdobnou situaci zvládli bez sebemenších problémů.

MILOSLAV TARDOVSKÝ, SDH Neveklov