Z větší části své působnosti, pracují hasiči SDH jako jedna část zásahové jednotky města, pod označením JPO 3. Malým vybavením se ale blíží spíše JPO 5. Většinou se podílíme na technických zásazích, taktických cvičeních nebo likvidacích živelných pohrom v rámci obce, ale i mimo ní. V současné době při takových akcích používáme starší Avii 31 s motorovou stříkačkou PS12, případně kalové čerpadlo s elektrocentrálou. Jiné akce nám naše vybavení nedovoluje.

Zúčastnili jsme se například pomoci při záplavách před osmi roky ve Štěchovicích a v roce 2006 v Týnci. Za to to se nám dostalo uznání od ministerstva vnitra a HZS kraje.

Také týnečtí dobrovolníci se podílejí na kulturním a společenském životě města. Zúčastňují se pravidelně setkání Týnců, které se koná každé dva roky, dále akcí při úklidu města, sběru železného šrotu i dozoru při různých akcích jak je den dětí, Svatomartinský pochod nebo mikulášská nadílka.

V roce 2002 jsme se zúčastnili pokusu o světový rekord, v dálkové dopravě vody Hradčany 2002, který byl po úspěšném zdolání zapsán do Guinessovy knihy rekordů. Dálková doprava byla provedena na vzdálenost 52700 metrů, za použití 2635 hadic. jedna hadice má objem 88 litrů. Celkový objem vody v hadicích byl 231880 litrů, od sání až do parního stroje, který byl na posledním stanovišti. K dopravě bylo použito strojů PS12 na 77 stanovištích a k sání na prvním stanovišti PPS16. Zúčastnilo se 163 jednotek s 1304 hasiči.

Sbor dobrovolných hasičů, vznikl díky 61 zakladatelům z Týnce, Brodců a Podělus v roce 1899. Z nejvýznamnějších byli Rudolf Kuffler, majitel přádelny na Brodcích, Jindřich Micka majitel mlýna v Týnci, František Kulík mlynář z Podělus, Jan Korbel, majitel hospodářské usedlosti v Podělusích.

První ruční dvouproudovou stříkačku zakoupili Týnečtí v roce 1900 od firmy R. A. Smekal a od roku 1910 je výzbroj uschována v hasičské zbrojnici.

V roce 1903 došlo k rozděleni na sbory Týnce, Brodců a Podělus, které přetrvalo do současnosti.

V loňském roce jsme oslavili 110 výročí založení sboru. Doufejme že se nám podaří zachovat tradici hasičů i nadále.

S přispěním archívu SDH Týnec sepsal jednatel a náměstek starosty Zdeněk Žďárský