„V současnosti ve sboru působí také dvanáct žen a sedm mladých hasičů,“ uvedl Jiří Vaněček, velitel SDH.

Připomněl, že z větší části své působností pracují dobrovolní hasiči jako zásahová jednotka obce pod označením JPO 5. „Většinou se podílíme na technických zásazích, nebo likvidacích živelných pohrom v rámci obce. V současné době při takových akcích používáme stařičkou Avii 30 s motorovou stříkačkou PS12,“ potvrdil Vaněček.

Také maršovičtí dobrovolníci se podílejí na kulturním a společenském životě obce. Jsou pořadateli či spolupořadateli především tanečních zábav nebo plesů a organizují i hasičské soutěže. „V současnosti se zaměřujeme hlavně na prevenci a na práci s mládeží,“ dodal Jiří Vaněček.

Sbor dobrovolných hasičů vznikl v Maršovicích v roce 1883. Jeho zakladatelem byl řídící učitel Bohumil Křečan.

S přispěním SDH Maršovice