„Cvičný protiplynový polygon v opuštěném patrovém objektu je upravený jako soustava prolézaček, v nichž se členové jednotek požární ochrany obcí pohybují s dýchacími přístroji a případně v protichemických oblecích,“ tehdy nastínil průběh výcviku Josef Páv, starosta okresního sdružení dobrovolných hasičů, které s podporou profesionálního Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje výcvik zorganizoval.

Účastníci si osvojovali zásady a postupy při pohybu ve stísněném prostoru s minimální viditelností, kdy si hasiči například při zdolání roury museli sundat ze zad lahve se vzduchem a opatrně ji přesouvat s sebou, nebo v dýchacím přístroji s pomocí nářadí rozřezávat překážku. Pro zvýšení odolnosti také absolvovali na rotopedu zahřívací fyzickou přípravu.

O dvou volných dnech se akce zúčastnilo 73 hasičů a dalších 40 výcvik čekalo. „Kromě hasičů z okresu Benešov zastupoval část okresu Příbram sbor ze Sedlce, který nás požádal o umožnění provést tuto odbornou přípravu u nás,“ upřesnil účast Josef Páv.

Teoretickou přípravu zabezpečili technici hasičského záchranného sboru, odpolední praktický výcvik si vzala na starost vybraná skupina členů Jednotky požární ochrany Čechtice pod vedením velitele Františka Kletečky. „Náročnost výcviku a kvalitu přednášek potvrdil i ředitel Územního odboru Hasičského záchranného sboru v Benešově Josef Setnička, který se po oba dva dny akce zúčastnil,“ doplnil starosta okresního sdružení.