V krizovém štábu zasedají členové Bezpečnostní rady (BR) a členové příslušné stálé pracovní skupiny. Bezpečnostní radu tvoří tajemník Krizového štábu, který je současně tajemníkem Bezpečnostní rady, zástupci složek IZS a odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné události.

Stálých pracovních skupin Krizového štábu ORP Benešov je celkem šest a pracuje v nich osmadvacet lidí.

To Bezpečnostní rada má členů méně a tvoří ji: starosta města Jaroslav Hlavnička (předseda BR a KŠ), místostarosta Benešova Roman Tichovský, tajemnice Městského úřadu Benešov Miluše Stibůrková, Ilona Kučerová (tajemnice BR a KŠ), Jiří Černovský (HZS Středočeský kraj, velitel stanice Benešov), Pavel Kabíček (Krajské ředitelství Policie ČR, obvodní oddělení Benešov), vrchní strážník Městské police Benešov Pavel Kulvejt a Jindra Taterová z Krajské hygienické stanice s pracovištěm v Benešově.