„Vybrali jsme poněkud nešťastné datum, jelikož dnes mají myslivci schůzi, poté mají nějakou akci v Ouběnicích a jsou také žně. Tyto události způsobily, že se klání ve střelbě účastní jenom čtyři muži. Naštěstí máme dost dětí a žen,“ řekl Pavel Bubník, a aby posílil družstvo mužů, tak si zasoutěžil také. 

Družstvo žen se letos rozrostlo o dvě členky z kontinentu za velikou vodou, které byly právě ve Smilkově na rodinné návštěvě. Třetí Američanka posílila družstvo dětí.

Ceny byly připraveny pro všechny, vítězové prvních tří míst si kromě pohárů a diplomů odnesli poukazy na živou kachnu a pro další účastníky byly připraveny poukazy na kapra či víno.

Po soutěži následovalo loučení s létem, na návštěvníky čekalo mobilní planetárium, děti se vyhrály na skákacích hradech, něco dobrého k občerstvení a zahnání žízně připravil Zdeněk Poskočil.

V příštím roce oslaví SDH Smilkov 130 let své existence.