„Václav Pešata tady v roce 1924 spoluzakládal náš sbor,“ uvedl starosta Sboru dobrovolných hasičů Krusičany Pavel Franěk.

V historii sboru ale nebyly jen slavnostní chvíle. Obec v období Protektorátu Čechy a Morava potkala také, stejně jako další obce v širokém okolí, velká tragédie. Kvůli zřízení cvičiště zbraní SS se tamní obyvatelé dokonce museli vystěhovat a jejich domy se staly terči kanónů.

„V té době jsme také přišli o naši první motorovou stříkačku,“ připomněl Franěk s tím, že další stříkačku sbor zakoupil až tři roky po válce. „Tento stroj dosud máme a dosud je funkční.“

Využívají jej téměř všichni ze čtyřiašedesátičlenného kolektivu SDH. Hlavní náplní práce sboru je pomoc bližním při mimořádných událostech. Krusičanští hasiči se ale zúčastňují pravidelně také soutěží a pro sousedy organizují sportovní i společenské akce.

„Ples už máme letos za sebou, ale chystáme například turnaje v nohejbalu a malé kopané. Děti se mohou těšit na svůj den i na Mikulášskou zábavu, která bude stejný den večer pro dospělé,“ doplnil Pavel Franěk. SDH Krusičany akce pořádá v obecním domě, kam se vejde více než sto lidí.