Úspěšná a bohatá historie sboru se psala do roku 1995, kdy došlo k jeho rozpuštění.

S příchodem nového vedení obce se věci daly do pohybu. Dlouhých 11 let uplynulo, než byl sbor obnoven, a to nejen díky nadšencům z řad poříčské mládeže, ale i původních členů.

Spolu s ním byla jmenována jednotka požární ochrany obce a prázdnotou zející hasičárna se postupně zaplnila vybavením a náčiním.

Nejdůležitější ikonou se stalo zásahové vozidlo, které už prokázalo službu při několika výjezdech. Například pomáhalo při odklízení následků vichřice, asistenci při hašení požárů v obci i hledání pohřešované osoby.

Je nutné připomenout, že velké poděkování patří sponzorům a vedení obce, bez jejichž podpory by nebylo možné znovuzrození hasičů v Poříčí v takovém rozsahu a v tak krátké době.

V současnosti má sbor 35 členů a kolektiv mladých hasičů.

Jeho členové se zúčastňují různých hasičských soutěží a taktických cvičení. K největším úspěchům patří první místo z předloňského nočního cvičení v Přestavlkách nebo úspěch jednotlivců na předloňské soutěži Železný hasič konané v Mrači.

Dobrovolní hasiči v Poříčí pomáhají také spoluutvářet kulturní život obce, a to například pořádáním plesů a různých akcí pro děti.

Věříme, že společnou snahou a pílí se podaří udržet a rozšířit sbor a přivést mladou generaci hasičů, kteří v budoucnosti předají své řemeslo dalším.

Nejbližší kulturní akcí bude ples, který se uskuteční v sobotu 13. března v sokolovně.

Pavel Mikoláš, SDH Poříčí nad Sázavou