Aby se ale obřad týkal současně ženicha i nevěsty, to už za zaznamenání události stojí. Právě to se podařilo dvěma členům Sboru dobrovolných hasičů Miličín. „Vzali se Roman Slabý a Jana Janoutová,“ potvrdila neobyčejnou událost v životě miličínských dobrovolníků jeho členka Jana Šťastná.

Ale takové „mimořádné“ události se odehrávají skutečně velmi zřídka. Častěji dobrovolní hasiči pomáhají sousedům. Třeba při sběru kamene nebo železného šrotu. „Jen v loňském roce zasahovala naše výjezdová jednotka u devíti požárů nebo při jiných technických zásazích,“ připomněla Šťastná.

Dobrovolníci se ale také dokáží bavit. Organizují proto i tradiční hasičský ples nebo velikonoční řehtání, což je zvyk, při němž děti procházejí obcí a zpívají velikonoční koledy za doprovodu řehtaček.

SDH Miličín se pravidelně zúčastňuje také okrskových soutěží v Záhoří. Při té loňské obec v centru České Sibiře reprezentovala tři družstva mužů, dvě žen a stejný počet kolektivů dětských.

„Obě družstva žen vybojovala první místa i putovní pohár starosty Červeného Újezdu. Mladší děti byly první, starší se umístily na čtvrtém místě. Družstva mužů se ale na medailové pozice nedostala,“ zhodnotila Jana Šťastná.

Miličínský dobrovolnický sbor ale reprezentovali i veteráni při výroční soutěži ve Stříteži nebo mladí požárníci při podzimním kole hry Plamen v Jankově.

Aby si členové výjezdového družstva zachovali svou akceschopnost, zúčastnili se cvičení zaměřeného na záchranu osob ze zakouřených prostorů za použití dýchací techniky.

Období na přelomu let využívají miličínští hasiči k pořádání kulturních akcí. „V listopadu jsme měli lampionový průvod, v prosinci pak čertovský rej a vánoční výlet mladých požárníků do Prahy. Před necelými čtrnácti dny jsme připravovali karnevalovou jízdu na sněhu a na březen chystáme opět tradiční ples. Samozřejmě nás čekají znovu brigády nebo soutěže. Ta okrsková se uskuteční v květnu u nás, v Miličíně,“ dodala Jana Šťastná z SDH Miličín.

S přispěním SDH Miličín.