„Kategorie A je vůbec nejtěžší variantou soutěží TFA. Hasiči absolvují trať v plné výstroji, která sama o sobě váží několik kilogramů. A s nasazeným dýchacím přístrojem, který ztěžuje pohyb, omezuje prostorové vidění a navíc znamená pevně stanovenou zásobu vzduchu pro absolvování disciplín," uvedli pořadatelé.

Na soutěžící čekala v prudkém stoupání směrem ke kostelu série fyzicky vyčerpávajících úkolů.

Roztažení dvou proudů (ženy jeden) B (těžší hadice s větším průměrem  –  pozn.red.) na vzdálenost přibližně  55 metrů, smotání a uložení hadice B (ženy C), přemístění pneumatiky pomocí palice (ženy převalením), přenesení dvou kanystrů s vodou, překonání bariéry, vytažení na lešení dvou hadic B (ženy jedno C) smotaných do kotouče pomocí lana, přemístění osmdesátikilogramové  figuríny o hmotnosti a roztažení zavodněného C proudu.

„Kategorie B byla rovněž divácky zajímavá, protože se jí účastnily hasičky. Jejich trať byla sice o něco lehčí, ale ne o moc, a i ony běžely s dýchacím přístrojem na zádech, jako zátěží," popsali pořadatelé dětí na náměstí. Soutěž byly součástí seriálu hasičských soutěží.

Ve strmém centru Mnichovic byl na překážkové dráze nejrychlejší  Michal Strnad následovaný Josefem Brabcem a Robinem Burešem. V ženské kategorii zvítězila Jana Dvořáková před  Veronikou Löblovou a Marcelou Macháčkovou. Soutěž „Mnichovický železný hasič" je součástí středočeské ligy, což je seriál závodů TFA, který se odehrává na devíti místech Středočeského kraje.

( s využitím www. pozary.cz,  Petr Hněvsa a Zdeněk Kozák)