Po rozebrání, které provedli Vašák Mirek, Bílek Pavel, Vejvoda Pepa a Ondra Škvor, bylo zjištěno. Že jsou přidřené písty. Zbytek vypadal zachovale. Vyvstala otázka jak situaci řešit.

Po obtelefonování několika prodejen s náhradními díly, se nám povedlo zkontaktovat firmu Soukup Plzeň Hasící technika, ta přislíbila starší motor z rozebíraného vozidla.

Po vyndání motoru z auta se ale přišlo na prasklý blok a tak místo původních 20 tisíc korun nám motor nabídl za cenu šrotu, což bylo 6000 korun. A jelikož motor váží přibližně 1000 kg, byla uhrazena cena i za demontáž a naložení.

Povedlo se zajistit dopravu přes starostu obce Jiřího Černého a motor byl doma. Mezitím jsme nezaháleli a čistili, připravovali vše na montáž dopravených dobrých dílů. Zvolili jsme variantu použití starších dílů, jelikož při použití nových by to znamenalo celou generálku motoru, která by auto hodně prodražila.

Zaběhlé díly si lépe sednou k těm původním a je menší riziko zničení celého motoru. Oprava se protáhla a na okrskovou soutěž v květnu jsme jeli poprvé bez hasičského auta. Po dopravení motoru z Plzně jsme se opět pustili do práce a podařilo se. Motor opět funguje tak jak má. Za to patří dík všem výše jmenovaným.

Na podzim jsme se pustili do opravy laku. Auto bylo kompletně odstrojeno a v předtuše vyvařování děravých plechů vlivem rzi, jsme byli mile překvapeni, protože se jednalo pouze o povrchovou korozi. Všechny praskliny na původním kytu včetně odlouplé barvy byly obroušeny lamelovými kotoučky do rozbrusky na čistý plech.

Poté se vyskytly problémy a to organizační. Dá se říci, že akce se zvrhla v chaos díky nekoordinování prací. Pravda, všichni pracovali s elánem, ale bez velkých zkušeností, což by nevadilo, protože chybami se člověk učí a chtěli jsme vlastní prací snížit celkové náklady jen na ty nejnutnější. V podstatě šlo o nezkušenost při práci s tmelem a tím nutnosti většího broušení.

Následovala výměna názorů, kdy jsme si položili otázku, zda sousto, které jsme si vzali, nebylo příliš veliké. Začalo se hledat východisko, jak z toho ven a kdo by nás odborně vedl a přitom jsme nevydávali peníze nadarmo. Po několikaměsíčním hledání a také z důvodů zimy v hasičárně, až na jaře Roman Lejček oslovil firmu Holub a Lejček z Libže a ti nás dovedli k lepšímu vytmelování a dobroušení nerovností.

Každým dnem se auto měnilo k nepoznání. Nejprve byla po zalepení okolních částí nastříkána střecha a pruh na bílo, po jejím zaschnutí byl proveden nástřik červenou barvou. To již cisterna velmi znatelně prokoukla.

Pustili jsme se do zpětné montáže dílů. V podstatě díky úsilí a zápalu pár jedinců se povedlo dotáhnout do konce i drobné detaily, které celou práci završily. Skvělý vzhled dotvořily polepy, vytvořené p.Šmejkalem z Benešova a reflexní pruhy, které zakryly přechod mezi bílou a červenou.

Došlo i na natření vnitřních stran dveří a prostorů pro hasičské náčiní na šedivo. V kabině byl vyměněn i roztrhaný potah stropu. Nový ušil čalouník Petr Šusta z Benešova. Jeho výměnu provedl Mirek Vašák.

Nárazníky a střechu byla nastříkána před vrchní barvou antikorozním nástřikem na spodky aut Body hrubá. To se použilo na vršek nádrže a nádrže na pěnidlo, které tvoří podlahu nástavby. Zde nebyla použita vrchní barva, jelikož Body se zdála vhodná i jako protiskluzová vrstva.

Otázku toho, jak bude naše auto vypadat, se řešila prohlížením internetových stránek různých SDH a z velké části jsme se inspirovali ŠKODOU 706 RTHP SDH Horní Maršov. Budeme doufat, že je to potěší a nebudou se na nás zlobit.

Musím podotknout, že jsme od začátku nepočítali se žádnou výraznější karosářskou úpravou nástavby, protože ve stavu v jakém je vyrobena, plně vyhovuje požadavkům našeho sboru.

Poděkování patří všem zúčastněným, co bez ohledu na čas věnovali v letech 2010 – 2011 našemu autu část svého srdce a nadšení pro dobrou věc. Budiž jim útěchou, že dík jim má náš sbor a obec, být právem na co hrdý. Auto totiž sklidilo veliký úspěch na STK a následně při výjezdu do Bílkovic na Svatováclavský výstřik, který naši muži korunovali výhrou putovního poháru. Nikdo totiž netušil, co v nás je a co dokážeme.

V závěru chci zmínit, že i za málo peněz se nechá ze starého „opelichaného" auta udělat funkční a pohledný stroj. Celková vynaložená suma včetně opravy motoru je přibližně 50 tisíc korun. O financování se podělila obec a SDH.

Stále máme co zlepšovat a hlavně udržovat v provozuschopném stavu. Ještě bychom rádi upravili poškozený interiér, zejména nechat potáhnout sedačky a vyměnit sedačku řidiče za vzduchovou. Původní je několikrát svařovaná a již se zase rozpadá. Řešíme postupně vše v rámci našich možností a hlavně stavu financí.

Myslím si, že se nemáme za co stydět a pro sebe a mladší generaci jsme nejen zachovali dědictví našich předchůdců, ale i hodně vylepšili a o to především u hasičů a nejen u nich jde. Mělo by to tak být i v normálním životě.

Text a foto: Mirek Vašák, SDH Petroupim