„Vloni jsme hasičárnu před Vánocemi rozsvěcovali poprvé, letos je výzdoba trochu doplněná. Termín jsme s ohledem na sousední Ostředek, kde chystají v sobotu také zahájení adventu,  zvolili měsíc před Štědrým dnem.

Tady na vesnicích nebývá zvykem pořádat akce tak, aby se vzájemně termínově překrývaly. Alespoň mají sousedé z okolních obcí  možnost přijet se podívat k nám  a my zase k nim," vysvětlila Jitka Hanibalová, členka výkonného výboru SDH Kozmice.

V sobotu od 18 hodin pořadatelé slavnostního rozsvěcení hasičárny zprovoznili stánek vyzdobený chvojím, kde si návštěvníci mohli zakoupit svícny, věnce, perníčky a další adventní výzdobu, zahřát se svařeným vínem nebo zavlažit „bezmetylovými" nápoji.

K tomu jim vyhrávaly koledy a ve 20 hodin hasiči představili shromážděným lidem letošní verzi vánoční výzdoby, která bude každý večer krášlit kozmickou náves na trase mezi Benešovem a Sázavou až do nového roku 2013.

„Ve sboru dobrovolných hasičů je téměř šedesát členů, z nichž je plně aktivních zhruba polovina. Na přípravě sobotního rozsvěcení se podílela řada z nich. Soutěží v požárním sportu se každý rok účastní dvě družstva," nastínila hasička.

Sobotní večerní akcí na kozmické návsi letošní společenská činnost sboru nekončí. Za tři týdny se hasiči spolu s dětmi vypraví do lesa.

„Na přibližně dvoukilometrovou vycházku půjdeme obtěžkaní dobrotami pro lesní zvěř, které nám pro ní jako vhodnou doporučil myslivecký hospodář. Po návratu zasedneme s dětmi v klubovně, kde si namalují obrázky s dárky, které by rády viděly pod štědrovečerním stromečkem," doplnila Jitka Hanibalová.