Změnu má přinést novela zákona o pojišťovnictví, jež by měla zajistit vícezdrojové financování výjezdových družstev.

„Hasičské jednotky poskytují služby jednoznačně veřejného charakteru, které prospívají celé společnosti. Každoročně se podílejí na záchraně lidských životů a majetkových hodnot. Je smutnou skutečností, že pro oblast  této záslužné činnosti, oceňované veřejností, schází stále více peněz a dochází rok od roku k hlubšímu podfinancování," konstatoval poslanec   Jeroným Tejc.

Poslanec spolu s kolegy navrhuje zákon, podle něhož by pojišťovny povinně odváděly na zvláštní účet ministerstva vnitra  šest procent  z pojistného z povinného ručení. Peníze by pak putovaly hasičským záchranným sborům a prostřednictvím krajů obcím na úhradu nákladů na pořízení a údržbu zásahové techniky i výzbroje a výstroje.

Bohulibý záměr novely posuzovali také odborníci s letitou hasičskou praxí. Například Josef Páv, starosta krajského sdružení hasičů a dlouholetý příslušník benešovského požárního útvaru.

„Navrhovanou novelu jsme připomínkovali. Překvapujeme mě, že by peníze proudily jen z odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Jednotky by tak prostřednictvím krajů a obcí dostaly jen úhradu výjezdu k nehodám. U nich zasahují profesionální  družstva a několik vybraných sborů dobrovolných hasičů. Přitom největší hodnoty hasiči uchrání při požárech bytů, domů, lesů a průmyslových objektů. U každého takového požáru se uchráněná hodnota vyčísluje, tak by neměl být problém spočítat, kolik peněz hasiči pojišťovnám ušetří," uvedl Josef Páv.

„A úskalím pro financování jednotek je, že o částku přidělenou z odvodů pojišťoven by ministerstvo, kraj nebo obce mohly začít krátit současné příspěvky jednotkám požární ochrany obcí," upozornil krajský starosta. Přitom dobrovolné sbory si budoucí členy zásahových jednotek připravují dlouhé roky.

Navrhovaná novela zákona o pojišťovnictví by měla  spolufinancovat  náklady zásahových jednotek na pořizování a údržbu požární techniky i doplňovaní hasičské výzbroje a výstroje.

Poslanec Jeroným Tejc spolu s kolegy předloží ve sněmovně novelu, které by komerčním pojišťovnám nařizovala povinný odvod šesti procent z předepsaného pojistného  z pojištění odpovědnosti z provozu vozidel.

„Činnost profesionálních i dobrovolných hasičů snižuje pojišťovnám jejich výdaje při vyplácení pojistných událostí," zdůvodnil Jeroným Tejc s tím, že obdobné zákony fungují v evropských zemích.

V České republice  byly návrhy zákonů nařizujících pojišťovnám odvádět zlomek svých zisků záchranným složkám předložené v letech 2001 a 2010. Neúspěšně.

„Hlavním argumentem odpůrců našeho návrhu je obava ze zdražení povinného ručení a údajný zásah do svobody podnikání. Oba argumenty jsou liché. Pojištění odpovědnosti  za škodu způsobenou provozem vozidla není pojištěním dobrovolným, ale vyplývající ze zákona. Nejde tedy o standardní podnikání," vysvětlil  poslanec.

„Konkurence pojišťoven na trhu by naopak měla zaručit, že nedojde k navýšení ceny. Naopak je zde obrovský prostor pro snížení ceny," doplnil Jeroným Tejc.  Pojišťovny podle poslance inkasují za povinné ručení ročně 20 miliard korun. Vyplatí polovinu, takže navrhovaný odvod pro hasičské sbory by představoval asi miliardu korun.