Seznam má v záhlaví Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a název zní Sumář stavu členské základny 2013. Obsahuje přes 350 tisíc jmen.

V seznamu je vždy uvedeno jméno, příjmení, OSH, věk, pohlaví, SDH, datum narození a číslo členského průkazu.

Prohlášení ústředí sdružení hasičů

V seznamu členů SH ČMS, o kterých se zmiňuje článek, nejsou údaje z evidence členské základny SH ČMS.  Údaje evidence členské základny má SH ČMS zabezpečené podle platných předpisů a tudíž nemohly ze strany Kanceláře SH ČMS uniknout.

Údaje, které byly zveřejněny, jsou údaje, které SH ČMS předkládá ministerstvům k žádostem o granty, jinak jsou žádosti ministerstvy neakceptovatelné. Součástí údajů není rodné číslo, bydliště, telefon ani email.

Data neobsahovala údaje, podle kterých by mohl někdo zasílat členům reklamy, telefonovat jim, zasílat poštu apod. V současné době zjišťujeme, kdo mohl seznam členů sdružení na serveru vyvěsit a od koho unikl.

Tento problém budeme řešit s největší vážností.

JOSEF NITRA,  tiskový mluvčí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska