„Rekonstruovala se klubovna, která po rekonstrukci získala úplně jiné prostorové uspořádání,“ uvedl starosta obce Krhanice Aleš Papoušek. „Zároveň se zvětšil vlastní prostor klubovny. Kromě rekonstrukce byla vybudována nová vodovodní přípojka a jímka včetně splaškových rozvodů. K rekonstruovanému objektu se začala budovat přístavba, ve které v budoucnu bude sociální zázemí zbrojnice. Finanční pokrytí je zajištěno z prostředků dotace a z prostředků obce,“ dodal Papoušek.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE

Naposledy krhaničtí požárníci zasahovali 16. září v lese u Čakovic. Tehdy vstupovali do nejistoty při požáru lesní chaty nedaleko obce. V podlaze zmíněného objektu byly totiž uložené staré plechové kanystry, které se žárem nafoukly a hrozila jejich exploze.

Celá historie sboru odstartovala 27. dubna 1895. Při zakládající schůzi se přihlásilo 20 členů činných a 2 přispívající. Počet požárníků v SDH od té doby stále rostl.

Jedinou krizí byl přelom 80. a 90. let minulého století, kdy došlo k velkému úpadku aktivních členů, jejichž počet se ale v dalších několika letech úspěšně obnovil.

V současnosti má krhanický sbor tři družstva mladých hasičů a po jednom družstvu žen a mužů.