Druhá byla pokračováním tradice stavění májky a pálení čarodějnic. I přes poněkud chladnější počasí se tato akce nesla ve veselém duchu a kromě tradičního opékání buřtů byla pro všechny připravena i česneková polévka na zahřátí.

Spolek dobrovolných hasičů v Keblově byl založen 12. listopadu 1911 a přičinili se o to především Antonín Vít, který byl jmenován starostou sboru, a Antonín Žák, který se stal jeho velitelem. První stříkačku pro sbor zafinancoval obecní výbor.

Letos eviduje sbor celkem 50 členů, z toho dvě dívky, pět kluků a 16 žen. Již teď se připravují na třetí ročník dětského dne v sobotu 25. května a rovněž třetí ročník Hasičské soutěže o pohár starosty, kterou plánují na sobotu 8. června.