Spolek měl ve 30. letech minulého století přes 130 členů, v 60. letech jich evidoval 84, začátkem roku k 1999 jen 36 a nyní ve sboru působí téměř padesát hasičů, z nichž téměř polovinu tvoří ženy.

Nyní má stoletý sbor k dispozici automobilovou cisternu CAS 25, terénní ISUZU, požární stříkačku PS 12, elektrocentrálu, plovákové čerpadlo a další nutnou výbavu pro zásahovou jednotku.

„Už dva roky jsme zařazení mezi jednotky požární budovy JPO3 s limitem pro výjezd 10 minut. Běžně však vyjíždíme do sedmi, maximálně osmi minut,“ informoval velitel Ladislav Lán s tím, že jen letos hasičská jednotka vyjížděla ke třem nahlášeným požárům objektů a pomáhali s vyproštěním uvízlého kamionu.

„V sobotu se u nás na hřišti objeví profesionální hasiči z Benešova i Říčan. Z pražských Horních Měcholup dorazí spřátelený sbor dobrovolných hasičů a ti se přijedou podívat i z našeho okrsku a okolních sborů,“ nastínil rozsáhlost oslav velitel SDH Čtyřkoly.

Z historie sboru

Počátkem roku 1909 se sešlo několik agilních občanů a po vzoru jiných obcí se rozhodlo založit hasičský spolek, jenž nesl název “Sbor dobrovolných hasičů Čtyřkoly-Javorník”. První výbor byl zvolený ve složení starosta Václav Suchý, jehož zásluhou byla pořízená ruční stříkačka na koňskou přípřež firmy ing. Ebert Praha, velitelem Antonín Kreslička, jednatelem Václav Slivoň a kronikář Rudolf Kinský.

22. března téhož roku byl zaslaný děkovný dopis obecnímu úřadu za zajištění ruční stříkačky a zaslaná žádost císaři Františku Josefovi o podporu a schválení stanov. Ještě 9. května se zástupci sboru zúčastnili župního cvičení v benešovské sokolovně. V roce 1911 byl při sboru založený hasičský ochotnický divadelní spolek.

Další informace a zajímavé příběhy hasičů z vašeho regionu i celé ČR naleznete ZDE.

Po vypuknutí první světové války muselo více členů sboru narukovat a mnozí z nich se již nevrátili.

V listopadu 1923 byla v Pyšelích opravená porouchaná stříkačka a bylo přikoupených 40 metrů konopných hadic i dva páry mosazných šroubení. 2. května byla provedena její funkční zkouška. Náklady na zmechanizování činily 20 048 korun.

20. června 1926 byl ve Čtyřkolech pořádaný sjezd župy Poloprudského spojený s velkou oslavou a veřejným cvičením místního sboru. Ve stejném roce byla provedená inventarizace majetku sboru, jenž měl v této době zmotorizovanou čtyřkolovou stříkačku na koňskou přípřež a 122 metrů hadic.

V roce 1927 se 19. června sbor účastnil oslav padesátiletého trvání bystřického sboru a 28. srpna na župní oslavy v Neveklově k uctění památky padlých selských rebelů v roce 1627 na Neštětické hoře.

3. června 1928 se pak čtyřkolský sbor zúčastnil při příležitosti 10. výročí samostatné ČSR rozvinutí župního praporu v Benešově.

Při valné hromadě 18. února 1934 měl sbor 133 členů. V uvedeném roce byl ustavený Sbor hasičů Lštění.

21. července 1936 se konala mimořádná valná hromada sboru řešící mimo jiné rozpory mezi členy ochotnického hasičského divadelního kroužku, který do této doby vyvíjel velmi aktivní činnost a uskutečňoval několik divadelních představení ročně. Jelikož však nedošlo k dohodě divadelní kroužek zanikl.

V roce 1938 sbor zakoupil dvoukolovou motorovou stříkačku zn. Smekal-Slatiňany v ceně 32 500 korun, která je jako trofejní ve vlastnictví sboru dodnes. V témže roce, v době nastupujícího fašismu a okupace republiky hitlerovským Německem, se také konala oslava uctění památky padlých v 1. světové válce.

Ve válečných letech 1939 - 44 postupně docházelo k omezování činnosti, zákazu zábav a plesů. Prováděná byla pouze cvičení se stříkačkou v rámci akceschopnosti.

5. května 1945 došlo v pensionu Javorník k odzbrojení tamní posádky německých vojáků, aniž došlo k obětem na životech. 11. srpna se sbor zúčastnil veřejné schůze u Urbanů, zde byli zvolení poslanci hasičského sboru a předsedou zvolený bratr Zach. Ve druhé polovině roku uspořádal nový národní výbor spolu se sborem vzpomínkové oslavy spojené s odhalením desky se jmény padlých ve 2. světové válce.

V únoru roku 1946 zakoupil národní výbor pro sbor automobil Steyer, který byl pracně dovezený z Toužimi u Karlových Varů. Generální oprava dovezeného požárního vozidla probíhala za značných obtíží v kovárně br. Zemana v Pyšelích.

Při územní reorganizace v roce 1960 skončila 11. června existence samostatné obce Čtyřkoly, Javorník a Vysoká Lhota. Byla ustavena společná obce Čtyřkoly-Lštění, se sídlem MNV ve Lštění a osada Vysoká Lhota byla přidružena k obci Čerčany. Požární sbory Čtyřkoly i Lštění však zůstaly nadále samostatné, v této době měl sbor 84 členů.

(s využitím Hasičské kroniky okresu Benešov)