Sbor začínal pracovat s ruční stříkačkou taženou koňmi. Tehdy se do něj přihlásilo 16 občanů. Technika se postupně rozrůstala, až došlo i na první vozidlo, jímž byl nákladní vůz Steyr, přestavěný pro potřeby hasičů. Ten byl zakoupen po velkém požáru hospodářského stavení na popud generála Lounského, který zde pobýval na dovolené.

Postupně se ve zbrojnici vystřídala vozidla značek Tatra, Avia, Liaz až po poslední přírůstek, kterým je požární vozidlo Mercedes. Od 70. let minulého století přibylo k družstvům mužů a žen i družstvo dětí, které se pravidelně zúčastňovalo celostátní soutěže Plamen.

Po roce 1989 aktivita sboru upadala a zásahová jednotka tak byla na hranici funkčnosti. Zlom nastal v roce 2006 generační obměnou. Příchodem nových členů se základna protřídila a zůstali jen ti, kteří chtěli opravdu pracovat pro sbor. Nyní mají hasiči v Samechově 46 členů, z čehož polovinu čítají hasiči do 18 let.

Samotné oslavy zahájil starosta sboru Martin Kůrka přivítáním, položení věnce o pomníku padlým občanům za I. světové války a zaznění hymny. Došlo na poděkování, v jehož rámci se starosta za pojmenovaní předem omluvil starým hasičkám. Jejich dlouholetá činnost byla odměněna kyticí. Ty předala starostka Eva Bubnová, která se také na slavnostním zahájení aktivně podílela. Po následném udělení medailí skončila oficiální část programu.

Na ochlazení organizmu byly připraveny studené nápoje a provizorní mlha. Některé děti využily naplněný bazének připravený na ukázku ruční stříkačky hasičů z Vranova. Vystavena byla veškerá technika, která prošla samechovským sborem. Ta nejstarší nebyla původní, ale zapůjčena od veteránových nadšenců. Historii také přiblížila výstava, jež byla instalována v hasičské zbrojnici.

Samotné oslavy zakončila open air taneční zábava, na které zahrála skupina Coda.