„Na náves před hasičskou zbrojnici se sjely sbory z Křivsoudova, pražského Chodova, Soběhrd, Nespek, Týnce nad Sázavou, Mrače, Pyšel i Postupic, aby společně s našimi dobrovolnými hasiči a místními obyvateli oslavily 135 let od založení poříčského sboru roku 1885 místním obrozencem a učitelem Františkem Poloprudským. Výročí sice připadlo již na loňský rok, tehdy se ale sešlost kvůli pandemii koronaviru uskutečnit nemohla,“ připomněl starosta obce Jan Kratzer s tím, že o slavnostní zahájení se svými projevy postarali také starosta SDH Pavel Mikoláš, zasloužilý velitel jednotky požární ochrany Jirka Krema, který připomněl spletitou cestu za znovuobnovením sboru před 15 lety, zástupce okresního sdružení hasičů Petr Štěpánek.

„Oceňuje lidskost, obětavost a pracovitost našich hasičů, tedy hodnoty, které před 135 lety vyzdvihoval již zakladatel sboru František Poloprudský,“ řekl starosta obce.

Zlatým hřebem první části oslav bylo představení nového dopravního automobilu VW Transporter 4X4, který obec pořizuje i díky dotacím Ministerstva financí a Středočeského kraje. Vozidlu i hasičům na místě požehnal pan farář Ondřej Kapasný a došlo i na ocenění zasloužilých členů – květiny převzaly od starosty SDH Pavla Mikoláše paní Jana Růžičková (55 let členkou sboru) a paní Jaroslava Jeníčková (45 členkou sboru). Medaili za věrnost (10 let členem sboru) převzal Pepa Kaška ml.

Po oficiálním úvodu pak následovala volná zábava až do pozdních večerních hodin. K tanci i poslechu hrála kapela THM, stoly se prohýbaly občerstvením a kdo si zrovna neprohlížel vystavenou hasičskou techniku nebo se dobře nebavil se sousedy a přáteli, mohl si vyzkoušet znalostní hru v blízkém parčíku, kterou si pro děti a jejich rodiče hasiči připravili.