Během odpoledne předváděli děti a někdy i dospělí své znalosti a dovednosti například v poznávání lesní zvěře, ve skákání v pytli, ve střílení ze vzduchové pušky.

"Velký úspěch mělo jako ostatně každý rok malování na obličej a skákací hrad se skluzavkou. O doprovodný program pro ty nejmenší se postarali Vanda a Standa, kteří dělají pro děti už léta úspěšné hudební pořady. Za splnění svých úkolů děti dostaly malé občerstvení, sladkosti a každý si odnesl dáreček. Tímto bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří čímkoli přispěli na tuto akci," uvedla Eva Marešová, místostarostka obce.

Sbor dobrovolných hasičů Smilkov v příštím roce oslaví krásných 120 let existence a už teď přemýšlejí, jak toto výročí pořádně oslavit s občany Smikova i s přidruženými vesničkami.