Jaromír Coufalík za pomoci prezentace, na kterou byly kroniky nahrány, poutavě přiblížil okolnosti vzniku hasičského sboru v obci a prošel s posluchači bohatou devadesátiletou historii.

A jaké byly začátky sboru? V březnu roku 1929 proběhla první schůze přípravného výboru. 1. května stejného roku hasiči slavnostně složili slib a pak už nic nestálo v cestě zakoupení přístrojů a požární techniky. Na uspořádání hasičského plesu si museli počkat až do roku 1950, válečné časy organizaci kulturních akcí nepřály.

Kroniky obsahovaly krásné dobové fotografie, černobílé a později i barevné, kterými kronikáři zvěčnili hasiče při soutěžích, brigádách nebo slavnostních okamžicích spojených s otevřením zbrojnice. Jeden z nejcennějších snímků je z oslav narozenin T. G. Masaryka v roce 1933.

Ratměřičtí hasiči si zavzpomínali a mohou pokračovat v přípravě hlavních oslav, kterými bude akce na ratměřickém hřišti v sobotu 8. června.