V 18 hodin čekala účastníky akce přednáška zástupce Československé obce legionářské. O hodinu později už hrála k tanci kapela Týnečanka.

Sobotní část oslav odstartovala hodinu před polednem u zbrojnice ukázkou historické i soudobé hasičské techniky. Pak představili veterány a techniku hasičského záchranného sboru. Od dvou hrála Týnečanka a ve 20 hodin oslavy uzavřela tancovačka s kapelou Coda.

Sbor dobrovolných hasičů v Krusičanech byl založen 1. května 1924 na podnět obecního starosty Václava Pešaty. Akce hasičů započala zakoupením nové hasičské ruční kombinované stříkačky, prvním okrskovým cvičením ukončeným taneční zábavou a ještě téhož roku byla postavena i požární zbrojnice.

Sbor rovněž zajišťoval veškerou kulturu v obci jako plesy, maškarní merendy a další, z čehož získával finanční prostředky pro svou činnost.