„Jeden z nich vznikl v neděli 27. července před polednem u vesnice Ctiboř," informoval Jan Hlaváček s tím, že se k poměrně rozsáhlému požáru sjela řada místních hasičských sborů.

Už během likvidace tohoto požáru se začalo silně kouřit také z lesů nad Libží. A hasiči po pokynu z vysílačky zamířili i tam.

„Také tam hořelo pole u osady Senka," připomněl Jan Hlaváček.

Jednotky tento o hodně menší požár rychle uhasily a vrátily se dohasit pole ke Ctiboři.