„Důvodem pro pokácení stromů byl zejména jejich zhoršený zdravotní stav a s ním související nebezpečí ohrožení zdraví či dokonce životů benešovských občanů a jejich majetku. Stromy se nacházejí mezi parkovištěm a opěrnou zdí a mají zde zcela nevhodné podmínky pro další růst," uvedl Radek Ležatka, tiskový mluvčí ÚZSVM s tím, že stav stromů byl dlouhodobě sledován a v posledních třech letech se výrazně zhoršil.

Jedním z důvodů byla i invaze mšice smrkové. Stromy byly vysoké zhruba patnáct metrů a hrozilo jejich zlomení či vyvrácení.


„Bezpečnostní rizika v tomto případě převážila nad zachováním vzrostlých stromů v centru města. Protože nám velmi záleží i na ochraně životního prostředí, po opravě parkoviště vysadíme na tomto místě stejný počet stromů stejného druhu, ale v zakrslé, pomalu rostoucí formě. O tyto stromy pak budeme minimálně pět let pečovat, včetně zálivky, a v případě uhynutí stromu jej nahradíme jiným," dodal Radek Ležatka.