„Částka bude přerozdělená sborům, které se podíleli na přípravě a organizaci letošních velkých akcí, jako byl divišovský memoriál, oslavy výročí Františka Poloprudského v Poříčí, Svatováclavský výstřik v Býkovicích, zdravotní příprava v Pyšelích a další školení. Bude to forma ohodnocení sborů a jejich členů, kteří nezištně a s nemalými náklady z vlastních peněz akce zajišťovali,“ vysvětlil Josef Páv, starosta okresního i krajského sdružení dobrovolných hasičů.

Aktivním zásahovým jednotkám, o jejichž činnosti průběžně informuje Deník i prostřednictvím seriálu „Lidé svatého Floriána“ a rubrikou „Kozlův hasičský počin“ putují také jednorázové příspěvky na obnovu výstroje a výzbroje. V letošním roce se Benešovsku, až na lokální polomy a zátopy, vyhnuly velké krizové situace.

„Finanční ohodnocení není pro sbory markantní. Podstatnější je morální hledisko, že jsou dobrovolní hasiči, jejichž členská základna narůstá, připravení nezištně pomáhat,“ konstatoval starosta.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE

V posledním období je ze strany státu a odpovědných složek věnovaná větší pozornost výjezdovým jednotkám obcí zařazených v krizových plánech jako JPO5 (jednotky požární ochrany), jejichž působnost je omezená uzemím vlastní obce. Pro Benešovsko to bylo na zakoupení zásahových obleků a bot přibližně 4,5 milionu korun, za něž obce pořídily výstroj pro více než 500 členů zásahových družstev.

„Jsou také JPO5, které by si svou aktivitou a vybaveností zasloužily zařadit mezi JPO3. Teď mne napadají například Teplýšovice, ale takových sborů je víc,“ uvedl Josef Páv s tím, že počet hasičů v okrese letos zjevně dosáhne magických 10 tisíc členů.

Hasičům, našim členům i funkcionářům, blahopřeji, že byli aktivní po celý rok i při krizové činnosti a do Nového roku si přeji, aby vytrvali a byli minimálně stejně dobří, ne–li lepší, a hlavně jim sloužilo zdraví.

starosta Okresního i Krajského sdružení hasičů Josef Páv