„Oborná příprava nositelů dýchací techniky se uskuteční v sobotu 24. a v neděli 25. října. Třetí termín je v neděli 1. listopadu,“ upřesnil Josef Páv, starosta benešovského okresního sdružení hasičů.

Odborná příprava nositelů dýchací techniky z řad dobrovolných hasičů se na Benešovsku týká zhruba 30 zásahových družstev zařazených do 2, 3, ba dokonce i do 5 stupně jednotek požární ochrany (JPO), což jsou vesnické sbory.

„Každým rokem se účast pohybuje přes stovku přihlášených, zpravidla jich je kolem sto třiceti,“ připomenul starosta okresního sdružení, které praktický výcvik s „dýcháky“ organizuje s pomocí hasičského záchranného sboru a měst i obcí v regionu , jež za svoje zásahové jednotky zodpovídají. „Dopravu účastníků na školení zajišťuje příslušný obecní nebo městský úřad, takže jim doporučujeme použít požární vozidlo v rámci jejich ověřovacích a kondičních jízd,“ poznamenal Josef Páv.

Podmínkou účasti keblovské víkendové přípravy je absolvování základního výcviku nositelů dýchací techniky.

„Vrácenku se jmény členů jednotlivých sborů je nutné doručit okresnímu sdružení v Nové Pražské ulici nejpozději zítra,“ upozornil starosta, jemuž s organizačním zajištěním ve všech třech termínech pomůže čechtický dobrovolný sbor.

Podmínkou účasti jednotlivých členů jednotek požární ochrany je dobrý zdravotní stav a potvrzení o letošním absolvování lékařské prohlídky. Účastnící si do Keblova s sebou přivezou starší pracovní oděv vhodný pro praktický výcvik, pracovní obuv, ochranné rukavice přilbu, poznámkový blok i průkaz nositelů dýchací techniky. Při výcviku budou hasiči používat vlastní dýchací přístroje a náhradní lahve z vybavení JPO.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE